I. Bevezetés

JORIS IDE S.R.L. (székhelye: Buziaș, Str. Principală, nr.58, Jud. Timiș, Románia, adóazonosító jele RO14208541, bejegyezve a J35/1084/2001 cégjegyzékbe, a továbbiakban "JORIS IDE") a weboldalon keresztül továbbított személyes adatok kezelője. A weboldal házigazdája (tárhelyszolgáltató) az mxhost.ro webszerver. Felhívjuk figyelmét, hogy 16 év alatti gyermekektől semmilyen információt nem kérünk és nem kapunk. A JORIS IDE elkötelezett az Ön személyes adatainak bizalmas kezelése mellett. Az Ön által megadott valamennyi személyes adatot bizalmasan kezeljük, és csak a vonatkozó jogszabályok által megengedett módon dolgozunk fel információkat. Ez az adatvédelmi nyilatkozat ismerteti a JORIS IDE politikáját és gyakorlatát az Ön személyes adatainak gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatban, és meghatározza az Ön adatvédelmi jogait. Az adatvédelem folyamatos felelősség, ezért időről időre frissíteni fogjuk ezt az adatvédelmi tájékoztatót, ha új személyesadat-kezelési gyakorlatokat alkalmazunk vagy új adatvédelmi irányelveket fogadunk el. A hozzájáruláson alapuló adatkezelés tekintetében (az alábbiakban leírtak szerint) értesítjük Önt minden változásról, és további hozzájárulását kérjük.

II. Jogszabályi háttér

A személyes adatok kezelése tekintetében az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: GDPR) 2018. május 25-től alkalmazandó követelményeinek megfelelően kötelesek vagyunk a GDPR-nak megfelelően biztonságosan és csak a meghatározott célokra kezelni az Ön által a weboldalunk használata során megadott személyes adatokat. A jogi szabály tartalmával kapcsolatos további részletekért kérjük, látogasson el a következő linkre: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.

III. Személyes adatvédelmi tisztviselő

A személyes adatok védelmével kapcsolatos valamennyi kérdésben adatvédelmi tisztviselőt neveztünk ki, akivel Ön kapcsolatba léphet az adatainak feldolgozásával és az alkalmazandó jogi rendelkezések szerinti jogainak gyakorlásával kapcsolatos valamennyi kérdésben, különösen, ha kérdése vagy aggálya van azzal kapcsolatban, ahogyan az Ön személyes adatait feldolgozzuk. Az adatvédelmi tisztviselővel a következő e-mail címen lehet kapcsolatba lépni: gdpr@joriside.ro.

IV. Hogyan gyűjtjük és használjuk fel (dolgozzuk fel) az Ön személyes adatait?

1. Az Ön által megadott személyes adatok: A következő típusú személyes adatokat gyűjthetjük, tárolhatjuk és használhatjuk fel: 
a) az Ön számítógépére és a weboldal látogatásaira és használatára vonatkozó információk (beleértve az Ön címét. IP-cím, földrajzi elhelyezkedés, böngésző típusa és verziója, operációs rendszer, hivatkozási forrás, látogatás hossza, oldalmegtekintések és a webhely navigációs útvonalai); 
b) a kapcsolatfelvételi űrlap használata során megadott információk (beleértve az Ön elérhetőségi adatait); 
c) az Ön által az e-mail értesítésekre és/vagy hírlevelekre való feliratkozás céljából megadott információk (beleértve az Ön nevét és címét). (beleértve az Ön nevét és e-mail címét); 
d) az Ön által a Szolgáltatások használata során megadott információk, illetve a Szolgáltatások használata során keletkező információk (beleértve a Szolgáltatások használatának időzítését, gyakoriságát és mintáját); 
e) a JORIS IDE Kiválósági Partnerprogram (VEP) regisztrációjával megadott információk; 
f) az Ön által megadott információk, amikor az Infocentrumon keresztül kapcsolatba lép velünk; 
g) az Ön által nekünk vagy ezen az oldalon keresztül küldött bármely kommunikációban szereplő vagy azzal kapcsolatos információk (beleértve a velünk folytatott levelezést, a kommunikáció tartalmát és a kommunikációval kapcsolatos adatokat); h) bármely más személyes adat, amelyet Ön úgy dönt, hogy elküld nekünk. 
2. Mi történik, ha nem adja meg adatait: Ön anélkül is élvezheti ezt az oldalt, hogy megadná nekünk személyes adatait vagy hozzájárulását. Egyes személyes adatok szükségesek ahhoz, hogy oldalunk biztosítani tudja az Ön által megvásárolt vagy kért szolgáltatásokat, és hogy bejelentkezhessen, hogy tudjuk, hogy Ön az, és nem valaki más. Ön bármikor kezelheti az Ön által megadott adatokat, és bármikor visszavonhatja a marketing (reklám) kommunikációhoz adott hozzájárulását. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha nem adja meg az adatait, akkor valószínűleg nem fogunk tudni Önnel kommunikálni, és nem fogjuk tudni biztosítani Önnek az alább leírt szolgáltatásokat. 
3. Az Ön személyes adatainak felhasználási céljai: A jelen weboldalon keresztül megadott személyes adatokat, valamint az Öntől, harmadik féltől vagy nyilvános forrásokból gyűjtött személyes adatokat a jelen Adatvédelmi szabályzatban meghatározott célokra használjuk fel. Attól függően, hogy milyen kapcsolatban állunk vagy kívánunk állni Önnel, az alábbi jogalapokon alapuló alábbi célokra használhatjuk fel személyes adatait: 
i. kommunikáció, a JORIS IDE jogos érdeke alapján, a 6. cikk (1) bekezdése alapján. (1) bekezdésének f) pontja: ha Ön ezen a weboldalon keresztül vagy más módon lépett kapcsolatba velünk, feldolgozhatjuk az Ön nevét, elérhetőségét, telefonszámát, tartózkodási helyét és az Ön által megadott egyéb információkat annak érdekében, hogy válaszoljunk a kérdéseire, megszervezzük a találkozót, telefonhívást vagy egyéb kommunikációt. 
ii. A szerződés teljesítése a 6. cikk (6) bekezdése szerint. (1) bekezdésének b) pontja szerint: a JORIS IDE termékek megvásárlásával Ön beleegyezik abba, hogy szerződést köt. Ebben az esetben az Ön személyes adatait, mint például a teljes név, elérhetőségi adatok, cím, személyi igazolvány adatai, fizetési adatok (ha Ön fizet) a JORIS IDE a következő célokból kezeli: a JORIS IDE termékek szállítása és javítása a szerződéses feltételeknek megfelelően. 
iii. Biztonság, a JORIS IDE jogos érdeke alapján, a 6. cikk (1) bekezdése alapján. A GDPR (1) bekezdésének f) pontja: ha Ön ennek az oldalnak a látogatója, az Ön által feltöltött személyes adatokat, az Önről vagy az Ön eszközéről automatikusan gyűjtött adatokat a jelen adatvédelmi tájékoztatóval összhangban (pl. sütik, webjelzők segítségével) feldolgozhatjuk, hogy az oldal biztonságban legyen a csalás ellen, hogy megvédjük a JORIS IDE és harmadik felek jogait és érdekeit, valamint a szellemi tulajdonjogokat. 
Felhívjuk figyelmét, hogy ezek az információk nyomozás vagy büntetőeljárás céljából nyilvánosságra hozhatók.

V. A személyes adatok nyilvánosságra hozatala és továbbítása

Az Öntől gyűjtött adatokat az Európai Gazdasági Térségben dolgozzuk fel.A JORIS IDE arra törekszik, hogy megfelelő biztosítékokat alkalmazzon az Ön személyes adatainak bizalmas kezelése és biztonsága érdekében az adattovábbítás során, és azokat kizárólag a JORIS IDE-vel fennálló kapcsolatának és a jelen Adatvédelmi szabályzatban leírt gyakorlatnak megfelelően használja fel. A JORIS IDE minimalizálja az Ön jogaira és szabadságaira jelentett kockázatot azáltal, hogy nem gyűjt vagy tárol érzékeny adatokat Önről. Az alkalmazandó adatvédelmi törvények által megengedett mértékben az Ön személyes adatait átadhatjuk ügyfeleinknek (üzleti megbízás vagy szolgáltatásaink magas színvonalának megerősítése céljából), könyvvizsgálóknak, ügynökségeknek, felügyeleti hatóságoknak vagy más külső szolgáltatóknak szerződéses kötelezettségeink teljesítése érdekében, például: 
1. megbízottjainknak, elsősorban a JORIS IDE szolgáltatóinak vagy munkatársainak, a személyes adatoknak az itt meghatározott célokból történő, a mi nevünkben és kizárólag a mi utasításainknak megfelelően történő feldolgozása céljából. A JORIS IDE megtartja az Ön személyes adatai feletti ellenőrzést, és biztosítja, hogy az adatfeldolgozók az alkalmazandó jogszabályok által megkövetelt megfelelő biztosítékokat alkalmazzanak az Ön személyes adatainak integritása és biztonsága érdekében. 
2. A JORIS IDE az Ön személyes adatai feletti ellenőrzést megtartja. 2. a JORIS IDE Csoportnak, a szerződéses partnereink felé történő jelentéstételi kötelezettségünk részeként, akikre az (EU) 2016/679 rendelet értelmében ugyanezen kötelezettségek vonatkoznak a személyes adatok integritását és biztonságát biztosító megfelelő garanciák alkalmazása tekintetében. 
3. amennyiben erre törvény kötelez minket 
4. folyamatban lévő vagy lehetséges jogi eljárásokkal kapcsolatban 
5. törvényes jogok megállapítása, gyakorlása vagy védelme érdekében (beleértve a csalás megelőzése céljából történő információszolgáltatást másoknak). Az adatok minden egyes címzettjét egyértelműen jelezni fogjuk Önnek, ha az a feldolgozás megkezdésekor jól ismert.

VI. Az Ön jogai. A GDPR bizonyos jogokat biztosít az érintettek számára.

Az Ön személyes adatait a JORIS IDE a saját szerverein tárolja. Az Ön hozzájárulása alapján feldolgozott személyes adatokat korlátlan ideig (vagy a hozzájárulás visszavonásáig) tároljuk, kivéve, ha az alkalmazandó jogi követelmények másként írják elő, és az adatkezelés célja érdekében szükséges. Ha Ön nem adta meg a hozzájárulását az adatai feldolgozásához, vagy visszavonta a hozzájárulását, akkor csak minimális adatokat tárolunk Önről (teljes név, elérhetőségi adatok, referenciák és jegyzetek) statisztikai és jelentési célokra, vagy amennyiben ez más jogalapon, például jogos érdekünk alapján indokolt. A jelen szakasz egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül, a személyes adatokat tartalmazó információkat és dokumentumokat (beleértve az elektronikus dokumentumokat is) megőrizzük: a) amennyiben erre jogszabály kötelez bennünket; b) amennyiben az információk/dokumentumok relevánsak bármely folyamatban lévő vagy lehetséges jogi eljárás szempontjából; és c) törvényes jogaink megállapítása, gyakorlása vagy védelme érdekében (beleértve a csalás megelőzése céljából történő információnyújtást másoknak).

VII. A személyes adatok megőrzése

Az Ön adatainak és a weboldal használata során megadott személyes adatainak védelme érdekében fizikai, technikai és adminisztratív biztosítékokat tartunk fenn. Biztonsági technológiánkat folyamatosan frissítjük és teszteljük. Az Ön személyes adataihoz való hozzáférést csak azokra az alkalmazottakra korlátozzuk, akiknek ismerniük kell ezeket az adatokat ahhoz, hogy az Ön számára előnyöket vagy szolgáltatásokat nyújthassunk. Emellett munkatársainkat kiképezzük az adatvédelem fontosságáról, valamint az Ön adatainak bizalmas kezeléséről és biztonságáról. Ha személyes adatok kiszivárgása történik, mindent megteszünk a kiszivárgás megszüntetése érdekében, és a személyes adatok megsértésére vonatkozó szabályzatunkkal összhangban értékeljük a kiszivárgással kapcsolatos kockázati szintet. Ha megállapítást nyer, hogy a kiszivárgás fizikai, anyagi vagy nem anyagi kárt okozhat Önnek (pl. diszkrimináció, személyazonosság-lopás, csalás vagy pénzügyi veszteség), indokolatlan késedelem nélkül felvesszük Önnel a kapcsolatot, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik. Minden lépésünket az illetékes felügyeleti hatósággal teljes mértékben együttműködve tesszük meg.

VIII. A személyes adatok biztonsága

Ezt a tájékoztató dokumentumot időről időre frissíthetjük, és új változatot tehetünk közzé ezen a weboldalon. Mivel a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok, az állami szervek értelmezései és a felügyeleti hatóságok ajánlásai időről időre változnak és javulnak, várhatóan a jelen Adatvédelmi nyilatkozat és a Felhasználási feltételek is változni fognak. Fenntartjuk a jogot, hogy ezt az értesítést bármikor, bármilyen okból és értesítés nélkül megváltoztassuk. Az adatvédelmi szabályzatunk bármilyen változását közzétesszük ezen az oldalon, hogy Ön tisztában legyen a szabályzatunkkal. Az itt foglalt rendelkezések minden korábbi, az adatvédelmi gyakorlatunkra és a weboldal használatára vonatkozó feltételekre vonatkozó értesítés vagy nyilatkozat helyébe lépnek.

IX. Az Adatvédelmi szabályzat változásai

Ez a weboldal tartalmazhat hiperhivatkozásokat és harmadik felek weboldalainak adatait. Nem áll módunkban ellenőrizni a harmadik felek adatvédelmi irányelveit és gyakorlatát, és nem vagyunk felelősek azokért.

X. Harmadik fél weboldalak

A legtöbb weboldalhoz hasonlóan ez az oldal is automatikusan gyűjt bizonyos információkat, és azokat naplófájlokban tárolja. Ez magában foglalja az Internet Protocol (IP) címeket, az Ön számítógépének vagy eszközének földrajzi elhelyezkedését, a böngésző típusát, az operációs rendszert, valamint a weboldalon tett látogatására vonatkozó egyéb információkat, például a megtekintett oldalakat. Ezeket az információkat arra használjuk, hogy javítsuk ezt a weboldalt, és a folyamatos fejlesztésnek köszönhetően jobban kiszolgáljuk felhasználóinkat. Az Ön címe Az IP-cím felhasználható a szerverünkkel kapcsolatos problémák diagnosztizálására, a webhely adminisztrálására, a trendek elemzésére, a felhasználó webhelyen való navigálásának nyomon követésére, valamint demográfiai információk gyűjtésére, amelyek segítenek megérteni a látogatói preferenciákat és igényeket. Ez az oldal is használ sütiket. A sütikkel kapcsolatos további részletekért kérjük, látogasson el a Cookie szabályzatunkba.

XI. A sütikről

Nem tudjuk garantálni, hogy az interneten keresztüli adatátvitel 100%-ban biztonságos lehet. Ennek megfelelően nem tudjuk biztosítani vagy garantálni az Ön által továbbított információk biztonságát, és Ön tudomásul veszi, hogy a JORIS IDE-nek átadott bármely információ átadása az Ön saját felelősségére történik. A JORIS IDE azonban a legjobb gyakorlatoknak megfelelően biztonsági intézkedéseket alkalmaz a weboldal, az e-mailek és a levelezőlisták védelme érdekében. Ezek az intézkedések technikai, eljárási, felügyeleti és nyomon követési intézkedéseket tartalmaznak, amelyek célja az adatok védelme a visszaélésekkel, a jogosulatlan hozzáféréssel vagy nyilvánosságra hozatallal, az adatok elvesztésével, megváltoztatásával vagy megsemmisítésével szemben. Tisztában vagyunk azzal, hogy előfordulhatnak visszaélések vagy jogosulatlan programbehatolások, ez azért van, mert szinte minden weboldal, szolgáltatás vagy felhasználó összekapcsolódik. Ezekben a helyzetekben az a célunk, hogy gyorsan megoldjuk a probléma elkülönítését, biztosítsuk vagy helyreállítsuk a megfelelő működést, és minimalizáljuk a felhasználóknak okozott kellemetlenségeket. Szükség esetén a JORIS IDE értesíti a megfelelő hatóságokat a visszaélésekről vagy a JORIS IDE weboldalának illetéktelen behatolásáról.

XII. A helyszín biztonsága

Ha bármilyen kérdése van a személyes adataival kapcsolatban, vagy ha érvényesíteni kívánja jogait, illetve ha bármilyen aggálya vagy panasza van, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az adatvédelmi tisztviselőhöz küldött e-mailben a gdpr@joriside.ro címen Ha nem szeretné, hogy felhasználjuk az Ön által megadott adatokat, kérjük, küldjön egy e-mailt a gdpr@joriside.ro címre "Ne használja fel az adataimat" tárgyban, valamint az Ön nevével. Személyes adatainak frissítéséhez vagy helyesbítéséhez kérjük, forduljon az adatvédelmi tisztviselőhöz a gdpr@joriside.ro címen.

XIII. A helyszín biztonsága

Önnek joga van hozzáférni és helyesbíteni (kijavítani) az általunk kezelt személyes adatait, ha azok pontatlanok. Bizonyos kivételektől eltekintve kérheti, hogy töröljük ezeket az adatokat, vagy hogy hagyjuk abba az adatok feldolgozását. Azt is kérheti tőlünk, hogy ne használjuk fel adatait közvetlen marketing célokra. Önnek joga van panaszt tenni az Adatvédelmi Hatóságnál, ha aggályai vannak azzal kapcsolatban, ahogyan személyes adatait kezeljük. Amennyiben ez technikailag megvalósítható, az Ön kérésére az Ön személyes adatait átadhatjuk Önnek, vagy közvetlenül továbbíthatjuk egy másik adatkezelőnek. Ha a hozzáférés nem biztosítható ésszerű időn belül, akkor közölni fogjuk Önnel azt az időpontot, amikor az információkat továbbítani fogjuk. Ön további információkat is kérhet a következőkről: az adatkezelés célja, az érintett személyes adatok kategóriái, az információk forrása és az adatok tárolásának időtartama. Ha ezen jogok bármelyikével élni kíván, kérjük, bármikor forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz a gdpr@joriside.ro címen.

FIGYELEM! Kérjük, bölcsen gyakorolja jogait, és ne feledje, hogy a jogaival való visszaélés felelősségre vonást eredményezhet.

A nemzeti adatvédelmi hatóság elérhetőségei a következők: Nemzeti Adatfeldolgozási Felügyeleti Hatóság: Bucuresti, b-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, postal code 010336, http://www.dataprotection.ro, anspdcp@dataprotection.ro, +40.318.059.211; +40.318.059.212, +40.318.059.602.